Home

markera sedan det utländska tangentbord som du vill avaktivera i dialogrutan ovan och klicka på ta bort. i bilden nedan har jag markerat engelskt ab8f8f12f76a4


2019-10-22 05:02:55